TICs

A la nostra classe intentem aplicar durant tot moment totes les TICs, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, què tenim al nostre abast. A continuació anirem presentant diferents tutorials* sobre els programes que utilitzarem al llarg del curs a les nostres classes i pel nostre blog.

Algunes de les aplicaciones i eines 2.0. que farem servir de moment són:

  • JClic: software d’activitats interactives.
  • Pixton: eina 2.0. per a crear els nostres propis còmics.
  • PhotoPeach: eina 2.0. en la què podem fer presentacions amb la combinació d’imatges, text i so.
  • Fotobabble: eina 2.0. per realitzar gravacions de so i aplicar-les a una imatge.
  • Slideshare: farem diverses presentacions per penjar després al SlideShare
  • Open Office: editarem documents de text així com diferents presentacions amb l’ajuda del software lliure d’Open Office.

Al llarg del curs anirem ampliant aquesta llista amb més eines 2.0. que anem treballant a classe.

* Tutorial: Es tracta d’un curs breu què ensenya els fonaments principals per poder utilitzar algun tipus de producte o sistema, o per poder realitzar una certa tasca.

Anuncis